Privacyverklaring

Hier vind je informatie over de persoonlijke gegevens we van onze cursisten gebruiken en hoe we daarmee omgaan. Daarnaast kan je lezen welke cookies we gebruiken en ons beleid.

Het CIDE, gevestigd aan Groot Hertoginnelaan 23, 2517 EB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het CIDE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Voorkeurshand (links- of rechtshandig)
 • Praktijknaam
 • BIG-nummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief, verwerken we alleen je emailadres. Je kunt je ten alle tijden ook weer afmelden voor onze nieuwsbrief

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het CIDE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (factuur).
 • Het instellen van jouw unit in onze practicumzaal.
 • Je te kunnen bellen of emailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de CIDE-toolkit bij je te kunnen bezorgen.
 • Het CIDE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het CIDE verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het CIDE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het CIDE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het CIDE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het CIDE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op. Wij versturen jouw gegevens uitsluitend via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te doen laten functioneren. 

Zodra je inlogt op cide.nl zullen we een cookie bewaren in verband met jouw login informatie. Login cookies zijn 2 weken geldig. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies direct verwijderd.

Bij onze online masterclasses slaan we het hoofdstuk en de huidige positie in het hoofdstuk op in een cookie. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je bij terugkomst direct verder kunt gaan waar je gebleven was. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Analytische Cookies

We maken gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden, zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van onze website. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat er geen privacy gevoelige informatie via deze cookies wordt opgeslagen. De data die Google Analytics verzameld blijft 50 maanden bewaard. 

0
mijn cide

Inloggen

Vul hieronder je emailadres in om in te loggen in Mijn Cide. Hier vind je exclusief cursusmateriaal en kun je (na)praten over jouw cursus(sen). Daarnaast kun je je eenvoudig aanmelden voor nieuwe cursussen.

Error: Graag een correct email adres invullen.

Error: Neem ajb contact op met support@cide.nl.