CURSISTEN AREA

LOGIN

OK

In het CIDE wordt intensief in een kleine groep gewerkt. De cursisten zullen hierdoor snel vertrouwd met elkaar raken. Het ligt dan ook voor de hand om na de cursus contact met elkaar te onderhouden en ervaringen uit te wisselen.

Met dit platform kunt u dat met alle medecursisten heel eenvoudig bewerkstelligen. De docent van de desbetreffende cursus kan desgewenst aanwijzingen geven en antwoorden op vragen geven die zijn gerezen nadat het geleerde in de eigen praktijk is toegepast.

De cursisten area is een beveiligde omgeving doordat gebruik wordt gemaakt van een gebruikersnaam en unieke code die u ontvangt wanneer u zich voor een bepaalde cursus hebt opgegeven. 


x
x